thinhphunguyen728

Tôi là Nguyễn Phú Thịnh, giám đốc, người đại diện pháp lý cho Công Ty TNHH vận chuyển Kiến Đỏ. Năm 2001 tôi đã thành lập nên công ty TNHH vận chuyển Kiến Đỏ bao gồm các dịch vụ đóng gói thiết bị điện tử, đóng gói máy móc, đóng thùng gỗ, kiện gỗ, pallet

Reputation:
Level 1
Status:
Active

Country:
Vietnam  
LinkedIn:

Last seen:
10 months, 4 weeks ago
Joined:
11 months, 3 weeks ago

Profile Strength:
100%
None
None

Top contributions by thinhphunguyen728

There are no results for this page.
There are no results for this page.

Latest awards to thinhphunguyen728has a 100% complete profile